Parc Solar Bovera

Realització de projecte d’instal·lació fotovoltaica connectat a xarxa, proporcionant energia elèctrica en alterna a 25 kV, mitjançant centre de transformació, situada en terreny rústic/agrari. S’han utilitzat 5120 mòduls policristal·lins de 210 Wp amb dos inversors de 500 kWn, situat al terme municipal de Bovera a l’any 2008.