Marisol

Realització de projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum amb excedents acollits a compensació en un habitatge unifamiliar de 6,48 kWp, utilitzant 18 mòduls monocristal·lins de 360 Wp amb un inversor de 6,0 kWn, situat a l’Aldea l’any 2019.