Iberfluid

Realització de projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum individual amb excedents acollits a compensació sobre coberta de 84,4 kWp, utilitzant 211 mòduls monocristal·lins de 400 Wp amb un inversor de 82,8 kWn, pel subministrament de l’edifici d’ús industrial d’Iberfluid Instruments SA, situat a l’Hospitalet de Llobregat a l’any 2020.