Galvez

Realització de projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum instantani individual amb excedents acollits a compensació i amb acumulació en bateries, en un habitatge unifamiliar. Amb una potència de 5,03 kWp, utilitzant 18 mòduls de 255 Wp i 310 Wp, un inversor de 3,68 kWn, un carregador de 4 kW i un bloc de bateries per l’emmagatzematge energètic, situat a Sant Andreu de la Barca l’any 2020.