Solar Verneda

Realització de projecte d’instal·lació fotovoltaica d’Autoconsum de 2,2 kWp amb emmagatzematge energètic per subministrament a un habitatge plurifamiliar, situat a Valls a l´any 2017.