Fors Callau

Realització de projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum individual amb excedents acollits a compensació sobre coberta de 2,85 kWp, utilitzant 10 mòduls de 285 Wp amb un inversor de 3,0 kWn, pel subministrament d’un habitatge unifamiliar, situat a Deltebre a l’any 2020.