Centre de visites Miguel Torres SA

Realització de projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum de 22 kWp, utilitzant 88 mòduls policristal·lins de 250Wp amb un inversor de 20 kWn, sobre estructura metàl·lica, en zona de pàrquing, per subministrament al centre de visites de Miguel Torres, SA, situat a Pacs del Penedès a l´any 2016.