Bussmann

Realització de projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum instantani individual amb excedents acollits a compensació i amb acumulació en bateries, en un habitatge unifamiliar. Amb una potència de 3,84 kWp, utilitzant 12 mòduls de 320 Wp, un inversor híbrid de 3,5 kWn i una bateria per l’emmagatzematge energètic, situat als Pallaresos l’any 2020.