Condal Cheff

Realització de projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum sense excedents sobre la coberta de la nau industrial Condal Chef SL, de 45,6 kWp, utilitzant 120 mòduls monocristal·lins de 380 Wp amb dos inversors de 20 kWn, obtenint una potència total de 40 kWn, pel subministrament de la nau industrial, situat a Sant Andreu de la Barca l’any 2019.