Mas Salvat

Realització de projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum amb excedents acollits a compensació, a Mas del Salva, de 17,6 kWp, utilitzant 64 mòduls policristal·lins de 275 Wp amb un inversor de 17,5 kWn pel subministrament a la finca, situat a Riudoms l’any 2019.