Matrilam

Realització de projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum sense excedents sobre coberta de 92,73 kWp, utilitzant 281 mòduls policristal·lins de 330 Wp amb quatre inversors de 20 kWn, obtenint un total de 80 kWn pel subministrament de l’edifici d’ús industrial, situat la Selva del Camp l’any 2020.