Churry, SA

Realització de projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum individual amb excedents acollits a compensació sobre coberta de 65,12 kWp, utilitzant 176 mòduls monocristal·lins de 370 Wp amb tres inversors de 20 kWn, obtenint un total de 60 kWn pel subministrament de l’edifici d’ús industrial de Churry SA, situat al Mercat Mercabarna l’any 2020.